Digitalno arhiviranje i skeniranje Vaše dokumentacije Preuzimanje dokumentacije

 
Svakako  prvi korak u digitalizaciji Vaših arhiva.Profesionalno i dokumentovano preuzimanje Vaše dokumentacije na Vašim lokacijama i spremanje za skeniranje.

Preuzimanje dokumentacije

Preuzimanje odabrane dokumentacije  na Vašoj lokaciji, sa zapisnikom o predaji.

Sortiranje dokumentacije

Sortiranje preuzete dokumentacije i priprema iste za uspešno skeniranje i indeksiranje.

Priprema za indeksiranje

Odvajanje i priprema dokumentacije za uspšeno skeniranje i indeksiranje u online softwer

Profesionalno i kvaliteno Digitalno arhiviranje / Zašto vam ovo treba?

 
Unapredite a ujedno i olakšajte Vaše poslovanje i arhivirajte svu Vašu dokumentaciju uz našu pomoć i na taj način obezbedite i bržu i bolju pretragu takve dokumentacije

Dokumenti na jednom mestu

Svi dokumenti na jednom mestu i lako dostupni kroz pretražljivu arhivu Vaših podataka.Indeksirani i pripremljeni

Ušteda skladišnog prostora

Ne postoji gomilanje papira i registratora,ne treba vam prostor za odlaganje dokumentacije...

Softwersko rešenje

Prilagođeno softversko rešenje za laku manipulaciju sa digitalizovanim dokumentima i njihovu upotrebu.
Image

O našem servisu Preuzimanje dokumentacije

Uvođenjem digitalnog skeniranja i skladištenja dokumentacije je svakako pravi korak koji bi svaka društveno odgovorna firma trebalo da uvede u svoje poslovanje zbog raznih benefita koji se nude.

Prvi korak je svakako preuzimanje dokumentacije sa vaše lokacije radi pripreme iste za digitalizaciju.Dokumentaciju preuzimamo na Vašoj lokaciju i prilikom preuzimanja pravimo zapisnik o predaji dokumentacije,sa jasno definisanim sadržajima dokumenata.