Održavanje sistema Projektovanje i održavanje IT sistema

 
Ugovori o održavanju (Service Level Agreements ili skraćeno SLA) predstavljaju danas jedan od najbitnijih  elemenata upravljanja informacionom tehnologijom.

Održavanje računara

Redovno oržavanje i servisiranje računara i opreme u vašoj IT mreži(hardwere i softwer)

Održavanje rač.mreže

Izrada i održavanje kao i servisiranje  računarske mreže sa mogućnostima proširenja.

Projektovanje i izrada

Projektovanje i izrada  IT infrastrukture potrebne za Vaše poslovne obaveze

Održavanje IT sistema Prednosti i benefiti

 
Ugovori o održavanju (Service Level Agreements ili skraćeno SLA) predstavljaju danas jedan od najbitnijih elemenata upravljanja informacionom tehnologijom. Ovakvim vidom ugovora korisnici prebacuju odgovornost za svoju IT strukturu na Impuls Tech i na osnovu kojih Impuls Tech obezbeđuje dogovorene usluge na profesionalan i transparentan način.

Sigurnost i stabilnost celog IT sistema


Brz odziv u rešavanju problema ,ako se pojave


Redovan backup podatak koje imate na Vašoj mreži


Tehnička podrška dostupna kroz razne kanale


Ugovori o održavanju Održavanje IT strukture Poverite nam Vašu mrežu na upravljanje

Ugovori o održavanju (Service Level Agreements ili skraćeno SLA) predstavljaju danas jedan od najbitnijih  elementa upravljanja informacionom tehnologijom.
Ovakvim vidom ugovora korisnici prebacuju odgovornost za svoju IT strukturu na Impuls Tech i na osnovu kojih Impuls Tech obezbeđuje dogovorene usluge na profesionalan i transparentan način.

Ove operacije upravljanja informacijskom tehnologijom (Managed IT Operations) usmerene su na usluge za radne jedinice (desktop services), štampače i računske centre (servers and storages) svih proizvođača IT opreme.

Server storage

Podešavanje i upravljanje sa Data serverima u Vašoj IT infrastukturi(hardwere i softwere)

Proširivost sistema

Laka i brza proširivost Vašeg sistema dodavanjem novih radnih jedinica ili upgradom postojećih.

Preventivni servisi

Preventivni servisi i pregledi radnih jedinica u računarskoj mreži i njihova optimizacija za bolji rad.

Rekonstrukcija sistema

Delimična ili kompletna rekonstrukcija Vašeg računarskog sistema po Vašim zahtevima.